Day: April 9, 2021

News

ผลกระทบจากท่องเที่ยว สาว Sideline ตกงานระนาว ไร้คนช่วย

อย่างที่ทุกคนรู้ว่า ไม่ว่าอาชีพไหนในโลกได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ทั้งสิ้น รวมถึง สาวไซดไลน์ ที่ ไม่ได้มีการออกข่าวกันบ่อยๆ ซึ่งข่าวนี้มาจาก Bogen Magazine รัฐวอชิงตัน ดีซี ที่ทำการลงพื้นที่สำรวจความเดือนร้อนของ “Thai Sex Workers” ซึ่งไม่ได้เป็นข่าวอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันไม่มีแหล่งข่าวใดในไทย เสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในเรื่องนี้ สาว Sideline ในไทยนั้น หากใครไม่รู้ มีจำนวนมากถึง 144,000 คน ซึ่งตัวเลขนี้ มีจำนวนที่น่าตกใจ แต่นั่นเป็นเพราะว่า ทางการไทยไม่เคยมีการเอาเรื่องนี้ขึ้นมาแบบถูกกฎหมาย แต่สาวรับงานเหล่านี้ สามารถนำรายได้เข้าประเทศไทยมากถึง 6 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็น 4-10% ของ GDP ประเทศไทยเลยทีเดียว ปิดประเทศไม่มีการท่องเที่ยว ความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ นั่นเป็นเพราะว่าสาวไซด์ไลน์ หรือที่ทำงานให้บริการทางเพศอย่างลับๆนั้น พึ่งพาอาศัยการท่องเที่ยวอย่างมาก ซึ่งโดยปกติจะรับบริการชาวต่างชาติกันซะส่วนมาก และ การเดินทางเข้าของต่างชาตินั้น ไม่สามารถทำได้ หรือ หากทำได้ก็ยังคงมีโรคระบาดอยู่ดี ต่างชาติเข้าประเทศไทยลดลงจาก 39 ล้านคน […]

Read More